Studiotilan vuokraehdot

Skutsi Median tilat ja laitteet on tarkoitettu yksityiseen ja ammattimaiseen valokuvausstudion vuokrakäyttöön. Kaikki studiossa etukäteen sovitut, saatavilla olevat välineet ovat vuokraajan käytössä etukäteen maksetun vuokra-ajan ajan. Tiloissa on tallentava videovalvonta, joka on poiskytkettävissä ainoastaan etukäteen vuokranantajan kanssa sovittaessa. Maksamalla vuokran vuokraaja sitoutuu alla esitettyihin ehtoihin.

1. Vuokra-aika

Vuokra-aika on kalenteriperusteinen, eikä sitä voi etukäteen muuttaa yksipuolisesti. Vuokralleantaja vastaa oven avaamisesta. Maksetun ajan ylityksestä vuokralleantajalla on oikeus veloittaa kaksinkertainen minuuttiperusteinen hinta.

2. Kalusto

Vuokralleantaja olettaa, että asiakas hallitsee laitteiden tavanomaisen ja asianmukaisen käytön. Vuokralleantaja antaa laitteisiin tavanomaisen käyttöopastuksen. Erillisestä sopimuksesta vuokralleantaja voi järjestää laajempaa käyttökoulutusta, joka ei kuitenkaan laajenna vuokralleantajan vastuuta laitteiden käytöstä. Vuokralleantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai soveltuvuudesta eikä mahdollisesta yhteensopimattomuudesta kolmansien osapuolten laitteistoihin tai ohjelmistoihin. Vuokraajan tulee itse huolehtia mahdollisten laitteistojen ja ohjelmistojen yhteensopivuudesta.

3. Lisäveloitus

Taustakartonkien kulutuksesta veloitetaan mikäli kartonki on kulunut käyttökelvottomaksi. Käytetyn taustakartongin veloitushinta on 10e/metri. Vuokraajan aiheuttamasta turvallisuushälytyksestä veloitetaan vartiointiliikkeen tai pelastuskeskuksen laskutuksen mukaan. Mikäli studio vaatii siivousta vuokraajan käytön jälkeen, veloitetaan vuokraajalta siivouspalvelujen laskutuksen mukaan.

Lisäveloitustarpeet todetaan yhdessä vuokralleantajan ja vuokraajan toimesta vuokra-ajan päättymisen jälkeen ovien sulkemisen yhteydessä.

4. Muuta

Kadonneista välineistä laskutetaan vuokraajaa kadonneiden tarvikkeiden ovh –hinnoilla. Rikotuista tai särkyneistä laitteista veloitetaan korjauskustannukset ja muut mahdolliset kulut. Tiloissa saa oleskella ainoastaan etukäteen maksetulla vuokra-ajalla. Vuokraajan lisäksi tiloissa voi oleskella ainoastaan vuokraajan avustajat ja mallit. Vuokraajan on ilmoitettava vuokralleantajalle tiloissa vuokra-aikana oleskelevien henkilöiden nimet. Tiloja ei saa käyttää maksulliseen yleisökäyttöön tai koulutukseen, majoitukseen, tai mihinkään Suomen Lain ja yleisen moraalin vastaiseen toimintaan. Vuokraaja on yksin vastuussa ovien sulkemisesta poistumisensa yhteydessä. Ulko-oven tulee olla lukittuna aina, myös vuokra-ajan kuluessa.

5. Vuokralleantajan vastuu

Vuokralleantaja on vastuussa tilojen käytettävyydestä etukäteen maksettuna vuokra-aikana. Vuokralleantaja vastaa myös peruslaitteiston kunnosta. Vuokralleantajan korvausvastuu reklamaatioissa on enimmillään etukäteen maksetun vuokran määrän suuruinen. Vuokralleantaja ei ole missään olosuhteissa velvollinen korvaamaan mitään välillisiä kustannuksia. Vuokralleantaja ei korvaa menetettyä vuokra-aikaa, mikäli vuokraaja on omalla toiminnallaan aiheuttanut sähkön käytön ylikuormituksen tai muun tilojen käyttöä estävän tilanteen.

6. Vakuutukset

Vuokralleantajalla on tiloja ja irtaimistoa vastaava lakisääteinen palovakuutus sekä murto-/varkaus –vakuutukset. Vuokraaja vastaa omasta kalustostaan ja henkilövahinkovakuutustarpeistaan itsenäisesti.

SKUTSI MEDIA / 044 5553661 / INFO@SKUTSIMEDIA.FI / JOENSUU, FINLAND


© SKUTSIMEDIA | STUDIOKUVAUS | VUOKRASTUDIO | YRITYSKUVAUS | MAINOSKUVAUS | HENKILÖSTÖKUVAUS | YRITYSVIDEOT | MARKKINOINTIVIDEOT | GRAAFFINEN SUUNNITTELU | SISÄLLÖNTUOTTO | LEHTIKUVAUS | TILA- JA ASUNTOKUVAUS | URHEILUKUVAUS | JOENSUU | POHJOIS-KARJALA |